logo

Cüne Köyü’ne Padişah’ın Emri

Yüce Padişahın emri şudur ki…

 

        “ Şebinkarahisar Sancağı’na bağlı Koyulhisar Kazası köylerinden Çüne Köyü şeran sahih olması gereken Cuma’yı yerine getirmeleri için cami’ olarak yakınında ve civarında cami-i şerif olmadığından ahalisinin kış günlerinde cuma namazını ve her iki Bayram Namazını kılmakta zorluk çekmemeleri için Hayırseverlerden Hüseyin bin Eyüb tarafından söz konusu köye yeniden bina ve inşa olunan mescid-i şerife minberde vaaz vermek ve Cuma ve bayram namazlarının kılınması Yüce Makamımız tarafından uygun görülmüş ve bu nedenle düzenlenmiş olan vakfiye gereğince tahsis edilen görev ile imamlık ve hitabet vazifelerinden hitabet görevinin sınav neticesinde yeterli görülmüş olan Hüseyin Zadelerden Osman (salah) yeniden verilmesine dair yerelden gelen bilgi ve tutanak üzerine gereken muamelenin yerine getirilmesi, binayı yapanın söz konusu köyde sınırları belli olan bir bölüm çayırı vakfeylediği, söz konusu kişinin bu eyleminin hukuka uygun olduğu vakfiyenin bir sureti incelenerek anlaşılan söz konusu çayırlık alandan yıllık elde edilen hasılatın dörde bölünmesi, dörtte birinin imam ve hatiplere görev karşılığı tahsis edilmesi ve vakfiye suretinin görevli bölümüne kaydedilmesi, söz konusu mescitte minber vaazlarının verilmesi ve cuma ve bayram namazlarının Yüce Makamımızca uygun görüldüğü halde ve vakfiyede yazılanlar gereğince belirtilen hitabet görevinin Hüseyin Zadelerden Osman (Salah) uhdesine yeniden verilmesi Yüce Evkafı Bakanlığından teftiş heyeti tarafından düzenlenen yazı üzerine 26 Şaban 1326 tarihinde düzenlenen yazı (kararname) ile hitabet görevini söz konusu kişiye verdim ve adı geçenin hitabet görevini vakfiyede belirlenen ve istenen şekilde kusursuz bir şekilde yerine getirmesi şayet görevini terk ve ihmal halinde başkasına verilmek üzere uygulanmasına karar verdim.

15 Zilkade 1326”

(Not bu bir atama kararnamesidir.)

Bu bilgileri bizimle Paylaşan Çetin Fırat Bey’e teşekkürlerimi sunarım. Çetin bey ile Koyulhisar’da buluştuğumuz bir gün Cüne köyünde bulunan   ” Bu tarihi camii ve caminin etrafında dönemin önde gelenlerinin evleri ve eski dönemlere  ait mezarlar da bulunuyor. Köyün ismini taşıdığı Cüne  Camiyi Koyulhisar tanıtım elçisi Gönüllüleri’nden  Çetin Fırat’la birlikte köyü gezdik.

 

 

www.koyulhisar.com

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ