logo

Koyulhisar’da Heyelan!

Orta Mahalle Eminler Sokak’ta meydana gelen heyelan sonucu özel bir şirkete ait hidroelektrik santralinin su alma kanalının bir bölümü hasar gördü. Edindiğimiz bilgiye göre, Koyulhisar’da özel bir şirkete ait hidroelektrik santralinin su alma kanalının da bulunduğu Orta Mahalle Eminler Sokak’ta heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu, su alma kanalının bir bölümü yıkıldı.

Bölgede toprak yapısı heyelana çok müsait… Heyelan sonucu yıkılmalar yaşanmakta.

Kuzey Anadolu Fay Hattı çizgi şeklinde bu bölgeden geçiyor  Unutmayalım ! Sugözünde yaşadığımız  Heyelanı unutmayalım !

Ülkemizin en aktif faylarından Kuzey Anadolu Fay Kuşağı (KAFK) kontrolünde gelişmiş Kelkit Çayı vadisinin kuzey kenarı üzerinde, 17 Mart 2005 tarihinde meydana gelen Kuzulu Mahallesi (Sugözü köyü-Koyulhisar, Sivas) Heyelanında 15 kişi yaşamını yitirmiş ve 50 dolayında ev heyelanla zarar görmüştür. Kuzulu Mahallesi heyelan bölgesi çevresinde, yaşları Geç Kretase-Eosen, Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner arasında değişik fasiyeste kireçtaşı, volkanik/volkanotortul ve kırıntılı tortul türde kayaçlar yaygın olarak yüzeylemektedir. Bu kaya birimleri yoğun biçimde ezik ve parçalanmış, alterasyon geçirmiş, zayıf çimentolu ve gevşek dokulu bir özellik taşımaktadır. Heyelanın kaynak bölgesinde Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’na bağli olarak gelişmiş farklı uzanımlara sahip normal bileşenli ikincil derecede gelişmiş faylar ve eski heyelan yüzeyleri üzerinde mevsimlik birkaç küçük heyelan gölü gözlenmektedir. Kuzulu mahallesi kuzeydoğusunda yer alan ve ayni zamanda eski bir heyelan bölgesi üzerinde bulunan Sorkun yaylasının 1500 ile 1650 metre kotları arasında güneye doğru boşalan doğal su kaynaklarının bulunduğu bölge, bu kitle hareketinin ana kaynak alanını oluşturmaktadır.

Koyulhisar Emniyet Müdürlüğümüzün hemen üstünde ve önünde heyelan akslarını gördük.  Binaların altından çıkan suya şahit olduk.  Tedbirlerimizi almalıyız. Koyulhisar Emniyet Müdürlüğümüz bugün yarın taşındı taşınacak derken yıllar geçti. O bölge riskli heyelan alanında. Yeni Emniyet müdürlüğümüzün binası en kısa zamanda planlanan yerine yapılmalı Allah korusun çok büyük bir deprem olsa, bu depremde ilçemizin en önemli kurumu bir çok kurumu hasar görecek bu kaçınılmaz. Rabbim bizleri daha beter afet ve felaketlerden korusun esirgesin. İnşaallah.

www.koyulhisar.com

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ