logo

Mera ve Yayla Affı.!

Eğriçimen yaylası ve diğer yaylalarımızda bu af kapsamında değerlendiriliyor. Yıllardır beklenen imar sorunları çözüme kavuşacak… Eğriçimen yaylası da bu kapsamda değerlendiriliyor. 

Başvuruların beyan esaslı olacağını vurgulayan Demirtaş, “Bize müracaat edildiğinde olmayacak bir yere bir şey yapıldıysa onu kayıt altına alacağız, yani kayıt aşamasında istisna yok, ancak belgeyi tapuya çevirirken tekrar bakacağız, abuk subuk yerlere tapu vermeyeceğiz” dedi.

HAZİNE ARAZİLERİ DAHİL OLACAK

Hazine’ye ait arazilerde kaçak inşa edilmiş yapılara da şans verileceğini belirten Demirtaş, “Hazine arazisi üzerindeki yapıları bile kayıt altına alarak onlara da şans veriyoruz. Hazine’ye ‘Arsayı bize tahsis et’, Hazine arazisinin üzerine kurulu yapıda yaşayan kişilere de ‘Bu yapıyı satın al’ diyeceğiz. Bedelini alıp mülkiyet sahibi olduktan sonra diğer işlemleri yapacağız” diye konuştu.

 

Uzun yıllardır kangren haline gelmiş tapu sorununu çözüme kavuşturmak için imar barışı hazırlayan devlet, Mera ve Yaylalarda mevzuata aykırı yapıları da barış kapsamına alacak. Eğriçimen yaylası 2B Kapsamından çıkartılmasaydı bugüne kadar vatandaş tapularını almış olacaktı.

Meclis’te bu hafta görüşülmesi beklenen yasa teklifiyle mera ve yaylalarda yapılan kaçak konutlara af geliyor. Konut sahipleri rayiç bedellerinin toplamının yarısını ödeyerek, tapu çıkartabilecekler.

“mera, yaylak ve kışlaklara” ilişkin düzenleme, imar affı getiriyor. Mera ve yaylalarda yapılan ve davalık olan evler, az bir bedelle tapulanacak. TBMM Genel Kurulu’nda belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve 1 Ocak 2005’ten önce kesinleşen imar planları içinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılamayan yerlerin tahsis amacının değiştirilmesini öngören yasa teklifinin bu hafta görüşülmesi bekleniyor.

Hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin mera ve yaylalara yaptıkları, “Ahır ve köy evlerini” kurtarmaya yönelik görünen yasa teklifi, beraberinde birçok sakınca getiriyor. Hazinenin buralarda yapılan evlerle ilgili açtığı davaların sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını da içeren düzenleme, Adana, Bolu, Bursa, Burdur, Sivas, Antalya gibi illerde son yıllarda yoğun şekilde yaylalara yapılan tüm konutları kapsayacak.

 

www.koyulhisar.com

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ