logo

01 Nisan 2014

Sivas’ta Modern Kentleşme Adımları

Bugün devletimizin üniter yapısını ve milli birliğimizi tehdit eden bölücü hareketin tarihini birkaç yılla izah etmek mümkün değil. Zira bu, Türklerin ve dolayısıyla Müslümanların Batı dünyasını tehdit etmeye başladığı ortaçağa kadar götürülebilecek ve nihai hedefi Türkleri Anadolu’dan çıkarmak olan projenin devamı olarak görülmelidir. Bu uğurda dün birçok vatandaşlarımızı acımasızca kullanmaktan çekinmeyen çevreler, bugün başka unsurları kullanmak istemektedirler.

Sivas’ın meşhur valisi Halil Rıfat Paşa’nın unutamadığımız Sivas’ın girişinde yazılı bir sözü vardır. Sivas’ı yollarla donatan Halil Rıfat Paşa ‘’ Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir ’’ Rıfat Paşa yollar yaparak, devletin varlığını, hizmetini ve gücünü köylere ulaştırmayı hedeflemiş. Sizin olmadığınız yerde, bir başkası muhakkak olacaktır. Yaşanan sorunlar hep benzer hiç değişmiyor.

Bugün İstanbul yolları… “3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’’

Sivas, İç Anadolu’nun en eski ve önemli şehirlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti bu kentte kurulmuştur.
Ortadoğu’nun Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir bölge olduğunu savunan emperyalist düşünce, Sivas’ı da Anadolu yarımadasının kilidi olarak nitelemiştir. Sivas’ın 11 yüzyılda Türkler tarafından fethinden sonraki durumuna bakıldığında gerek doğudan batıya, gerekse batıdan doğuya ilerlemek isteyen devletlerin rüyalarını süsleyen hedef bölgelerden birisi halini aldığı görülmektedir. Osmanlı-Timurlu, Osmanlı-Safevi ve Osmanlı – Rus mücadelelerinde Sivas üzerine yapılan planlar, bunun en açık ifadesidir. T.Bora’nın “Orta-Doğu Anadolu’’ olarak isimlendirdiği Sivas’ın tarihi ve stratejik önemi, Karadeniz ‘in limanlarına, Akdeniz’in sıcağına, doğunun zenginliklerine ve batının medeniyetine, kısacası dört yöne uzanan yolların kavşağında konumlanmış olmasından ileri gelir. Siyasi olarak 19.yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve birçok yönüyle öneminden bir şey kaybetmemiş bulunan Ermeni Sorunu’nda Sivas önemli dönemeçlerden birisidir.

Bugün Kanal İstanbul… “İstanbul ikinci bir boğaz ve devasa boyutta yeni bir ada kazanacak”

Büyük yatırımlarla beraber sorunlar baş gösteriyor…
İsmail Hakkı Paşa, 28 Şubat 1880 tarihinde, Zeynel Abidin Paşa’nın Selanik Valiliği’ne tayin edilmesiyle boşalan Sivas valiliğine atandı. Vilayete komşu Canik sancağındaki başarılı hizmetlerinden dolayı kamuoyunun yakından tanıdığı Hakkı Paşa’nın Sivas’a tayini, yerel idareciler ve halk tarafından heyecan ve memnuniyetle karşılandı. Vali Paşa deniz yoluyla İstanbul’dan Samsun’a geldi. Mart ayı ortalarında Sivas’a ulaştı.

Bugün olsa Sivas’a Uçakla gelecekti… “İstanbul’da yapımı başlanan 3. Havalimanı inşası”

Karşılama için Amasya sancağına askeri heyet gönderilmiş, şehrin ileri gelenlerinden bir grupta Tokat’ta hazır bulunmuştur. Vilayet merkezine yaklaştığı sırada, Yıldızeli kazası yakınlarındaki Şahne Geçidi’nde vali vekili ve diğer yöneticilerin iştirak ettiği resmi karşılama töreni düzenlendi. Müslüman ve gayrimüslim ahaliden eşrafında katıldığı muhteşem bir karşılamadan sonra Hakkı Paşa makamına geçerek hemen görevine başladı. Onun Sivas’a tayini üzerine bir kaside yazan Aziziye kazası naibi Raşid Efendi’nin tarih beyti şu dizelerden oluşmaktaydı:

“Bu tarihimle ey Raşid eder danişveran tebrik. Sivas’a vali geldi Hakkı Paşa bi-hamd’ilfettah.”

Yazımıza kaldığımız yerden diğer sayımızda devam edeceğim. Paşa’nın ikinci önemli icraatı basın Sivas’ta ilk yerel gazete… Şehirlerarası yollar ve Haberleşme Vasıtaları diğer sayımızda siz değerli okuyucularımızla olacak.

Bugün “yerel basının yeri, önemi ve üstlendiği fonksiyonlar önemli”

Selam ve dua ile

Kaynak:4Mart 1880 (21 RA 1297),BOA,İrade,Dahiliye,nr 101844;Tercüman-ıı hakikat,nr.515,21Rebiulevvel 1297.İsmail Hakkı Paşa’nın Sivas valiliğine atanmasından sonra.(1880-1882) İsmail Hakkı Paşa’nın Sivas Valiliği ve İlk Ermeni Olayları

Selam Ve Dua İle…

Share
#

SENDE YORUM YAZ