logo

Yeni çıkan imar barışı yayla ve meralara yapılan evleri kapsıyor mu?

İmar barışı başvuruları yarın başlıyor!

İmara aykırı konutların yararlanacağı imar barışında başvurular yarın başlıyor. Müracaatlar e-Devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın il müdürlüklerinden yapılabilecek..

İmar barışı kapsamında verilecek yapı kayıt belgesinin usul ve esasları belli oldu. İmar barışı yönetmeliği olan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan imar barışı yönetmeliğinde yapı kayıt belgesi müracaatlarına ilişkin tüm detaylara açıklık getirildi.

13 milyon konutun yararlanacağı imar barışının formatı dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmar Barışı Yönetmeliği ile belli oldu. Yönetmelik kapsamında imara aykırı yapılara alınabilecek yapı kayıt belgesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek imar barışı başvuruları yarın saat 13:00 itibari ile başlıyor.

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvurusunu bu sistem üzerinden yapamayan veya yapmak istemeyen vatandaşlar ise Ankara, İstanbul,  İzmir hariç bütün illerde Çevre Şehircilik il Müdürlüklerine müracaat edebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıklamalarına göre ayrıca il müdürlükleri il merkezlerinde, Tapu Kadastro ilçe müdürlüklerinde de vatandaşlar bu hizmeti alabilecek. e-Devlet üzerinden girişini yapan vatandaş kendisine 24 saat içerisinde vermiş olduğu iletişim bilgilerine bir dönüş bekleyecek. SMS adresine ‘evet bilginizi aldık, parayı yatırabilirsiniz’ diye bir bilgi mesajı gelecek. Parayı yatırdıktan sonra kendisine 24 saat içerisinde bizim Yapı Kayıt Belgesi aynı yerden verilmiş olacak.

Yalan ve yanlış beyanda Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek, ödedikleri para Hazine’ye gelir kaydedilecek.

24- Yapı hazineye ait taşınmaz üzerindeyse belge alınabilecek mi?

Hazineye ve belediyeye ait taşınmaz üzerindeki yapılara Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilecek.

Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilecek. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilecek. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanacak.

25- Hazine arazisinde yapı daha küçük bir alanı kapsıyorsa ne olacak?

Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu edilecek.

26- Belediyenin özel mülkiyetindeki taşınmaza belge alınabilecek mi?

Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılabilecek.

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda şu bilgiler gerekecek:

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

İmar barışı için ne kadar ödenecek?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında hesaplanacak. Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ise, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle belirlenecek.

b) Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW

esas alınmak suretiyle hesap yapılacak.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli; yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecek.

Yapı kayıt belgesi bedelini kim ödeyecek?

Yapı malikleri; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak.

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek.

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda ise, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanının, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamına oranının hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ile çarpılması suretiyle hesap edilen bedeli ödemek zorunda olacak.

Yapı kayıt belgesi bedeli tek malik öderse ne olacak?

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahip olacak.

Yapı kayıt belgesinin faydaları nelerdi?

1- Yapı kayıt belgesi ile yapıya iskan alınabilecek.

2- Yapı kayıt belgesi ile yapıya kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

3- Yapı kayıt belgesi ile kat mülkiyeti tesis edilten sonra yapı, krediye uygun hale gelebilecek.

4- Yapı kayıt belgesi ile abonelikler alınabilecek.

5- Yapı kayıt belgesi ile yıkım cezalarından vazgeçilecek.

6- Yapı kayıt belgesi ile tahsil edilemeyen para cezalarından vazgeçilecek.

Yapı kayıt belgesi geçerlilik süresi

Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğunda olacak.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

#

Yeni çıkan imar barışı yayla ve meralara yapılan evleri kapsıyor mu?” için 2 Yorum

  1. Hasan tercan dedi ki:

    Merhaba sivas koyulhisar ın hazine üzerindeki yayla evlerinin raiç bedelini öğrenmek istiyorum …ayrıca arsa payı olarak kaç metre gösterebilirim..teşekkürler

  2. şeref erkuş dedi ki:

    yayla ve meralarda bulunan evlerede bildirim yapılabilecekmi